การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมชลประทาน

     คือ กิจกรรมสวัสดิการประเภทหนึ่ง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 สมาชิกทุกรายจะต้องช่วยกันออกเงินสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตายและมิได้ประสงค์จะหากำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน

ที่อยู่

การฌาปนกิจสงเคราห์กรมชลประทาน ชั้น 4 อาคารสวัสดิการ กรมชลประทาน สามเสน เบอร์ติดต่อ 0-2667-0955 ต่อ 2654, 2655, 2656 เบอร์แฟกซ์/FAX. 0-2669-4319

Website : http://chapanakij.rid.go.th

Email : chapanakijrid@gmail.com