วัตถุประสงค์ของการสมัครเป็นสมาชิก

เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย มิได้ประสงค์จะหากำไร หรือรายรับมาแบ่งปันกัน