การจ่ายเงินสงเคราะห์ส่วน 40% และ 60%
ธันวาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

ตุลาคม 2560

กันยายน 2560

สิงหาคม 2560

กรกฎาคม 2560

 

การชำระเงิน ชื่อบัญชี การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมชลประทาน

ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีย่าน เลขที่บัญชี 110-040848-1

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน เลขที่บัญชี 012-151375-0